VERKSAMHETSSYSTEM OCH

VERKSAMHETSMODELL FÖR

FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

Tjänster

Här är några av våra tjänster. Klickar du på symbolen visas mer detaljerad information.

Kunder

Våra kunder finns inom alla skolformer
över hela landet

Sedan 2003 har vi hjälpt förskolor, skolor och kommuner med systematiskt kvalitetsarbete och målstyrning. Vi har små och stora kunder inom alla skolformer från norr till söder i landet från vilka vi samlat på oss mycket erfarenhet. Det kombinerar vi med vår samlade kunskap från nationell och internationell verksamhetsutveckling och olika utmärkelsemodeller.

Mer än 2500 personer har gått våra lärarledda utbildningar och närmare 250 våra distansutbildningar. Vi har sålt ca 2500 exemplar av vår bok ”Från skollag till vardagsarbete”. Hösten 2013 lanserade vi boken ”Det pedagogiska kretsloppet – grundskolan”. En ny serie på djupet med praktiska exempel på hur man i klassrum, i skolan och som huvudman kan genomföra en målstyrd undervisning och utbildning. Våren 2015 kom andra boken i serien för förskolan ”Det pedagogiska kretsloppet – ett kvalitetslyft för förskolan”.

Dessutom har ca 12000 personer deltagit i våra nulägesanalyser och självvärderingar. Med vår hjälp kan ni få en prickfri tillsyn från Skolinspektionen, men framförallt en roligare och mindre stressig miljö. D v s en förskola eller skola där alla känner att man har “koll på läget” och är med och bidrar med små förbättringar varje dag.

Kom ihåg att kvalitetsarbete betalar sig alltid!

 • ”Tack för en givande dag. Området är viktigt och det här blir en utmaning. Det är verkligen inte något Quick fix jobb" Karin Vestman, Montesoriförskolan Humlan
  ”Kursen har bidragit med många nya tankar som med all säkerhet kommer att utveckla vårt kvalitetsarbete på skolan” Eva Ingeman Karlsson, Borgholms kommun

  "Vi kommer att ha stor användning av handboken i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Och vi rektorer och förvaltningsledning kommer att behöva bearbeta och utvärdera både system, process, rapportering mm. Det är i den hanteringen er bok blir kanonbra!” Marie Mjörnestrand, Vara kommun
  ”En skola mår bäst när den är i ständig utveckling. Vi arbetar med Skoldialogens redskap och metoder i vårt utvecklingsarbete” Cordoba International School
  Web Client
 • Web Client
 • Web Client
 • Web Client
 •  

  - Eva Sturesson, rektor
 •  

  - Sten Kvist, studievägledare
 • - Martin Qvist, ekonomichef

Utbildning