IT-system

Verksamhetssystem förskola och skola i samarbete med Stratsys

Aktiviteter i Handlingsplanen 2015-08-11_14-19-34- 300 pixI samarbete med Stratsys AB, som är ledande leverantör av IT-system för verksamhetsstyrning, erbjuder vi en komplett lösning för kommunal och privat förskola och skola. Idag använder 180 större organisationer – varav drygt 100 kommuner – Stratsys webb-system. Notera att vi vänder oss både till mindre och större organisationer.

Grundsystem
PLANERING och STYRNING
Koppling mellan mål, nyckeltal och aktiviteter visualiseras grafiskt med en ”röd tråd”. I din handlingsplan finns färdiga mallar för delområden i läroplanerna. Du får en tydlig vägledning om mål, styrtal och åtgärder med en steg-för-steg guide.

ÅRSHJUL, RUTINER och PROJEKT
Årshjul 2015-08-11_14-23-30--300 pixelHantera och synkronisera årshjul på alla nivåer i organisationen. T ex rutiner för introduktion i förskolan, utvecklingssamtal, förebyggande arbete mot kränkningar, bedömning och betygsättning, miljöarbete och rapportering. Du arbetar med både årligen återkommande rutiner och förbättrande aktiviteter.

UPPFÖLJNING och ANALYS
Du får korrekt beslutsunderlag via ”kontrollpanelen”. Här visas nyckelinformation och trender, på olika nivåer och i olika färger, från t ex läroplanens alla huvud- och delområden. Snabblänkar till mått och aktiviteter ger dig fördjupad information och orsakssamband. Vi kan hämta data från lärplattformar, administrativa system, enkäter, nationell statistik mm.

RAPPORTERING och DOKUMENTATION
Skapa enkelt rapporter i systemet t ex en handlingsplan, likabehandlingsplan, resultatredovisning. Du kan rapportera och sammanställa beslutsunderlag på alla nivåer, utifrån olika perspektiv – utbildning, barn/elev, miljö, personal, ekonomi mm. Alla rapporter kan anpassas efter er grafiska profil.

Foto_responsivt 400 pixTilläggsfunktioner till grundsystemet
CHECKLISTA OCH SJÄLVANALYS
LEAN-MODUL
AVTALSHANTERING
MÖTESHANTERING (RunYourMeeting)

Se PDF dokument nedan

Skoldialogen – Förskolans och skolans verksamhetsmodell & verksamhetssystem

streck

Skoldialogen Rapport

Inloggning till Skoldialogen Rapport: KLICKA HÄR

streck

Skoldialogen Enkät

Inloggning till Skoldialogen Enkät: KLICKA HÄR

streck