Distanskurser (webb)

Distanskurser (webb)

Allmänt om distanskurserna: Kurserna omfattar de centrala delarna i skollagen kap. 4. De genomförs på internet och innehåller diagnostiska prov, övningsuppgifter och kursdokumentation. Du kan läsa själv eller i en studiecirkel, men med personliga svar. Om kursen genomförs inom tre månader erhåller du ett utbildningsintyg.

Se PDF dokument nedan som sammanfattar alla distanskurserna A-D.
Skoldialogen Distanskurser i systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling-PDF

OBS! Kontakt och anmälan längst ner på sidan.

 

A. KVALITETSARBETETS GRUNDER UTIFRÅN SKOLLAGEN

A1. Kvalitetsarbetets grunder för förskolan

Du får en snabb introduktion i grunderna för ett systematiskt kvalitetsarbete. Här får du inblick i kvalitetsarbetes värde för en målstyrd förskola. Du lär dig kvalitetsbegreppen och hur du ska tolka kraven i skollagen. Samtidigt får du en arbetsprocess för att klara av att omsätta de nationella målen i läroplanen i förskolans planering. Detta för att nå resultat i det pedagogiska arbetet. Kursen behandlar grunderna för hur du startar ett långsiktigt kvalitetsarbete i små steg, för att ständigt bli bättre.

A2. Kvalitetsarbetets grunder för grundskolan

Du får en snabb introduktion i grunderna för ett systematiskt kvalitetsarbete. Här får du inblick i kvalitetsarbetes värde för en målstyrd grundskola. Du lär dig kvalitetsbegreppen och hur du ska tolka kraven i skollagen. Samtidigt får du en arbetsprocess för att klara av att omsätta de nationella målen i läroplanen i grundskolans planering. Detta för att nå resultat i det pedagogiska arbetet. Kursen behandlar grunderna för hur du startar ett långsiktigt kvalitetsarbete i små steg, för att ständigt bli bättre.

A3. Kvalitetsarbetets grunder för gymnasieskolan

Du får en snabb introduktion i grunderna för ett systematiskt kvalitetsarbete. Här får du inblick i kvalitetsarbetes värde för en målstyrd gymnasieskola. Du lär dig kvalitetsbegreppen och hur du ska tolka kraven i den skollagen. Samtidigt får du en arbetsprocess för att klara av att omsätta de nationella målen i läroplanen i gymnasieskolans planering. Detta för att nå resultat i det pedagogiska arbetet. Kursen behandlar grunderna för hur du startar ett långsiktigt kvalitetsarbete i små steg, för att ständigt bli bättre.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen A1-A3 Distanskurs Kvalitetsarbetets grunder-PDF

streck

B. LÄROPLAN I PRAKTISK TILLÄMPNING

B1 Förskolans läroplan i praktisk tillämpning

Du får kunskaper och kännedom om de viktigaste styrdokumenten för förskolan – skollagen och läroplanen. Främst om förskolans förtydligade läroplan Lpfö 98 och dess struktur och innehåll. Läroplanen sätts in i sitt sammanhang med koppling till andra styrdokument i en mål- och resultatstyrd verksamhet. Läroplanens så kallade huvudmoment gör vi konkreta. Du får praktiska exempel på hur en förskola använder läroplanen i sin vardag som sitt styrinstrument. Vidare hur förskolan samverkar med barn, föräldrar, personal och förvaltning utifrån målen i läroplanen.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen B1 Distanskurs Förskolans läroplan i praktisk tillämpning-PDF

B2 Grundskolans läroplan i praktisk tillämpning

Du får kunskaper och kännedom om de viktigaste styrdokumenten för grundskolan – skollagen, läroplanen och kursplanen. Främst om grundskolans läroplan Lgr 11 och dess struktur och innehåll. Läroplanen sätts in i sitt sammanhang med koppling till andra styrdokument i en mål- och resultatstyrd verksamhet. Läroplanens så kallade huvudmoment gör vi konkreta genom bl a en intervju med en rektor för en grundskola. Du får därmed praktiska exempel på hur en skola använder läroplanen i sin vardag som sitt styrinstrument. Vidare hur skolan samverkar med elever, föräldrar, personal och förvaltning utifrån målen i läroplanen.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen B2 Distanskurs Grundskolans läroplan i praktisk tillämpning-PDF

streck

C. SMARTA MÅL

C1 SMARTA mål i förskolan

Du får kunskaper om hur du skapar konkreta och mätbara mål baserat på läroplanen för förskolan i ditt måldokument och din resultatredovisning. Du får träning i metoden SMARTA som vägleder dig att samla fakta och omvandla det till ett mål. Du får också med hjälp av exempel lära dig hur du formulerar mål för det pedagogiska arbetet i förskolan, baserat på läroplanen.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen C1 Distanskurs SMARTA mål i förskolan-PDF

C2 SMARTA mål i grundskolan

Du får kunskaper om hur du skapar konkreta och mätbara mål baserat på läroplanen för grundskolan i ditt måldokument och din resultatredovisning.  Du får träning i metoden SMARTA som vägleder dig att samla fakta och omvandla det till ett mål. Du får också med hjälp av exempel lära dig hur du formulerar mål för det pedagogiska arbetet i skolan, baserat på läroplanen.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen C2 Distanskurs SMARTA mål i grundskolan-PDF

C3 SMARTA mål i gymnasieskolan

Du får kunskaper om hur du skapar konkreta och mätbara mål baserat på läroplanen för gymnasieskolan i ditt måldokument och din resultatredovisning. Du får träning i metoden SMARTA som vägleder dig att samla fakta och omvandla det till ett mål. Du får också med hjälp av exempel lära dig hur du formulerar mål för det pedagogiska arbetet i skolan, baserat på läroplanen.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen C3 Distanskurs SMARTA mål i gymnasieskolan-PDF

streck

D. VERKSAMHETSANALYS, PRIORITERING OCH VÄRDERING

D1 Verksamhetsanalys, prioritering och värdering

Du får kunskaper om hur du analyserar din förskolas och skolas verksamhet. Du får träning i att prioritera resultatet av en verksamhetsanalys med hjälp av analysverktyg. Du får också hjälp att se hur du kan använda mått och mätningar för att se att dina mål i måldokumentet fyller de mål du satt upp för de prioriterade områdena. Du får också exempel på hur analysen går till för det pedagogiska arbetet i förskolan och skolan, baserat på läroplanen och andra verktyg som t ex BRUK.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen D1 Distanskurs Verksamhetsanalys, prioritering och värdering-PDF

 streck

Kontakt och anmälan

Anmälan görs via e-post: kurs@skoldialogen.se
Vid frågor kontakta: Roger J Danielsson
Tel. 070-760 81 81 eller
018-32 45 50.
E-post: roger.danielsson@skoldialogen.se
Hemsida: www.skoldialogen.se