Hel dags kurs

Hel dags kurs

Kurs i pedagogisk utvärdering i vardagen – kartläggning och resultatanalys

Tillämpad kurs baserad på skollagen och läroplaner

Bild1-grafer 400 pixDen pedagogiska utvärderingen bestäms av två områden – kartläggning och analys. Finns resultat från undervisningen eller inte? Om resultat saknas måste kartläggning göras utifrån nationella mål i skollag och skolformsvisa läroplaner. Kunskapsresultat avspeglar hur läroplanens område ”Bedömning och betyg” påverkar andra läroplansområden. Den pedagogiska utvärderingen utgår från en kartbild för de tre områdena: Kunskap, Process och Skollag.

Kursen ger dig möjlighet att träna kartläggning och analys för att få fram fakta för både mål- och förbättringsarbetet.

Exempel på frågor:

-Vad är skillnaden mellan analys när man sätter mål och analys av bara ett resultat (så här blev det)?
-Vilka metoder finns till hjälp i analysen?
-Vilka dokumenterade kunskapsresultat finns för elever?
-Hur analyseras/dokumenteras barnens utveckling och lärande i förskolan?
-Vilka skillnader finns mellan ämnen, årskurs, klasser, mm?
-Vilka resultat är bra eller mindre bra?
-Finns det mönster och samband i läroplanen mellan resultaten?
-Hur ser kunskapsresultat och pedagogiska resultat ut?
-Hur organiseras det särskilda stödet och hur har det bidragit till kunskapsutvecklingen?

Tid, plats och anmälan

Pris: Enligt separat offert.

Tid: Hel eller halv dag enligt överenskommelse.

Plats: Hos kund.

Anmälan görs via info@skoldialogen.se eller 018-32 45 50.

Se även PDF dokument
Skoldialogen – Kurs i pedgogisk utvärdering i vardagen – kartläggning och resutatanalys