På platsen kurser

på platsen kurser

Bild_skoldialogen_6Systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling – på plats

Utbildningen/workshop ger en konkret grund för systematik, målstyrning, analys, förbättring och dokumentation, sett ur ett vardagsperspektiv. Möjlighet till fördjupningskurser inom delområden efter denna dag eller samma dag på eftermiddagen.

PLANERA: Nulägesanalys och handlingsplan, SMARTA mål och “Måldokument”.
GENOMFÖRA: Årshjul, aktiviteter, tidstjuvar och rutiner.
UTVÄRDERA: Nyckelinformation, uppföljning och analys.
FÖRBÄTTRA & REDOVISA: Prioriterade förbättringar och “Resultatredovisning”.

Tid, plats och anmälan

Pris enligt överenskommelse.
Halv, hel dag eller vid flera tillfällen beroende på omfattning och djup inom respektive del.
På plats hos kund.

Anmälan: 018-32 45 50 eller info@skoldialogen.se

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen – Utbildning och workshop i systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling

Skoldialogen – Utbildning, expertstöd och IT-verktyg för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

streck

Nulägesanalys, självvärdering och handlingsplan – på plats

Lärarledd på plats hos kunden. Workshop/utbildning sker under en dag med möjlighet till uppföljning.

”För att veta var du ska, behöver du först veta var du befinner dig, d v s nuläget”. När du gjort det blir det lättare att sätta mätbara och realistiska korta och långa mål. Utgångspunkten för det är identifi­erade och prioriterade områden, som sammanställs i en handling­splan. Vårt angreppssätt och våra hjälpmedel består av följande:

• Vår modell för systematiskt kvalitetsarbete kallad ”Förbättringshjulet”.
• Checklistor baserade på Skollagen*) och läroplanerna.
• Färdiga målbilder för huvud- och delområden i läroplanerna (Indicator).
• Metod för analys och prioritering.
• ”Utvecklingstrappan” i 5 huvudsteg och 8 delsteg med ”nuläge” och ”mållägen”.
• Konkret handlingsplan.

*) Vi utgår från de första 7 huvudkapitlen skollagen samtidigt som vi självklart tar hänsyn till vilken/vilka skolformer som ni har.

Tid, plats och anmälan

Pris enligt överenskommelse.
Halv, hel dag eller projektform.
På plats hos kund.

Anmälan: 018-32 45 50 eller info@skoldialogen.se

Se PDF-dokument nedan
Skoldialogen – Utbildning i nulägesanalys, självvärdering och handlingsplan

streck

LEAN – Tidstjuvar, Mötesteknik, Problemlösning och Medarbetarskap

Lärarledd på plats hos kunden. Workshop/utbildning sker under en dag som anpassas till era behov med möjlighet till uppföljning och fördjupning.

Kugghjul leanLEAN har funnits i 25 år och är världens mest spridda ledarskaps- och verksamhetsfilosofi. LEAN ingår i Skoldialogens modell för systematiskt kvalitetsarbete. Nedan huvudpunkter i kursen, som är synonyma med LEAN. Hur du:

• Tar bort tids- och energitjuvar.
• Flyttar mer fokus till barnen och eleverna.
• Effektiviserar mötesteknik, bl a “tavlemöten”.
• Löser problem istället för hittar syndabockar.
• I små steg följer upp och förbättrar rutiner – “plocka fallfrukt”.
• Leder uppifrån men låter det drivas underifrån – ”medarbetarskap”.
• Standardiserar för att ”slippa uppfinna hjulet” gång på gång.

Lärare: Åsa Meland är f.d. trafikflygare och verksam som mentor, föreläsare, konsult och författare. Åsa har erfarenhet från att ha arbetat i de flesta branscher och har skrivit boken “Våga välja – planera ditt liv med kaizenmetoden” som 2008 nominerades till Årets ledarskapsbok. Åsa har också tillsammans med Gordon Meland skrivit bokden “Kaizen – sakta ner och gör mer”. Läs mer om böckerna på liber.se

200275183-001Tid, plats och anmälan

Pris enligt överenskommelse.
Halv, hel dag eller projektform.
På plats hos kund.

Anmälan: 018-32 45 50 eller info@skoldialogen.se

Se PDF-dokument nedan
Skoldialogen – Utbildning i LEAN i förskolan och skolan