Seminarier

Seminarier

Välkommen till kostnadsfria seminarier om modell och system för styrning och systematiskt kvalitetsarbete – för små, medelstora och stora förskolor och skolor – i samverkan med Stratsys

Stockholm 12/10, 16/11 och 7/12

Sätt färg på läroplanen – nyckelinformation i rött, gult och grönt i hela er skolverksamhet!

Vi visar ett konkret stöd för planering, årshjul, rutiner, uppföljning, analys, prioriterade förbättringar och dokumentation. Vi ger er kunskap om hur ni inför en övergripande styrmodell samt visar ett IT-stöd (Stratsys) – för både huvudman och på enhetsnivå.

2014-10-05 22-02-24-Std system 300 pix“MIN SIDA”
Visar ditt ansvar och är din personliga vy i systemet. Gör att du sätter fokus på ”rätt saker” som rektor, förskolechef, arbetslagsledare men och lärare.

PLANERING och STYRNING
Koppling mellan mål, nyckeltal och aktiviteter visualiseras grafiskt med en ”röd tråd”. I din handlingsplan finns färdiga mallar för delområden i läroplanerna. Du får en tydlig vägledning om mål, styrtal och åtgärder med en steg-för-steg guide.

ÅRSHJUL, RUTINER och PROJEKT
Hantera och synkronisera årshjul på alla nivåer i organisationen. T ex rutiner för Aktiviteter i Handlingsplanen 2015-08-11_14-19-34- 300 pixintroduktion i förskolan, utvecklingssamtal, förebyggande arbete mot kränkningar, bedömning och betygsättning, miljöarbete och rapportering. Du arbetar med både årligen återkommande rutiner och förbättrande aktiviteter.

UPPFÖLJNING och ANALYS
Du får korrekt beslutsunderlag via ”kontrollpanelen”. Här visas nyckelinformation och trender, på olika nivåer och i olika färger, från t ex läroplanens alla huvud- och delområden. Snabblänkar till mått och aktiviteter ger dig fördjupad information och orsakssamband. Vi kan hämta data från lärplattformar, administrativa system, enkäter, nationell statistik mm.

Rapportering 300 pixRAPPORTERING och DOKUMENTATION
Skapa enkelt rapporter i systemet t ex en handlingsplan, likabehandlingsplan, resultatredovisning. Du kan rapportera och sammanställa beslutsunderlag på alla nivåer, utifrån olika perspektiv – utbildning, barn/elev, miljö, personal, ekonomi mm. Alla rapporter kan anpassas efter er grafiska profil.

Fler funktioner i Skolans Verksamhetssystem som vi presenterar
CHECKLISTA OCH SJÄLVANALYS
LEAN-MODUL
MÖTESHANTERING

Anmäl dig idag !

Kostnadsfritt. Fika ingår.

Tid och plats
Kl. 13.30-16.00 den 12/10, 16/11 och 7/12
Stockholm  Tegeluddsvägen 31, plan 4 (Hyrkontror).

Anmälan gör du på info@skoldialogen.se (Ange Namn, Organisation, Adress och E-postadress)

OBS! Max 2 personer organisation. Antal platser är begränsat.

Se PDF dokument nedan.
Skoldialogen – Kostnadsfria seminarier om modell och system för planering, årshjul, analys och dokumentation HT-17

 

streck