System (IT)

I samarbete med Stratsys AB, som är ledande leverantör av IT-system för verksamhetsstyrning, erbjuder vi en komplett lösning för kommunal och privat förskola och skola. Notera att vi vänder oss både till små, medelstora och stora förskolor, skolor och kommuner.

Grundsystem

2014-10-05 22-02-24-Std system 300 pix“MIN SIDA” Visar ditt ansvar och är din personliga vy i systemet. Gör att du som rektor, förskolechef, arbetslagsledare, lärare och huvudman sätter fokus på ”rätt saker”.

PLANERING och STYRNING
Koppling mellan mål, nyckeltal och aktiviteter visualiseras grafiskt med en ”röd tråd”. I din handlingsplan finns färdiga mallar för delområden i läroplanerna. Du får en tydlig vägledning om mål, styrtal och åtgärder med en steg-för-steg guide.

ÅRSHJUL, RUTINER och PROJEKT
Hantera och synkronisera årshjul på alla nivåer i organisationen. T ex rutiner för introduktion i förskolan, utvecklingssamtal, förebyggande arbete mot kränkningar, bedömning och betygsättning, miljöarbete och rapportering. Du arbetar med både årligen återkommande rutiner och förbättrande aktiviteter.

UPPFÖLJNING och ANALYS
Du får korrekt beslutsunderlag via ”kontrollpanelen”. Här visas nyckelinformation och trender, på olika nivåer och i olika färger, från t ex läroplanens alla huvud- och delområden. Snabblänkar till mått och aktiviteter ger dig fördjupad information och orsakssamband. Vi kan hämta data från lärplattformar, administrativa system, enkäter, nationell statistik mm.

Rapportering 300 pixRAPPORTERING och DOKUMENTATION
Skapa enkelt rapporter i systemet t ex en handlingsplan, likabehandlingsplan, resultatredovisning. Du kan rapportera och sammanställa beslutsunderlag på alla nivåer, utifrån olika perspektiv – utbildning, barn/elev, miljö, personal, ekonomi mm. Alla rapporter kan anpassas efter er grafiska profil.

Tilläggsfunktioner till grundsystemet

CHECKLISTA OCH SJÄLVANALYS
LEAN-MODUL
AVTALSHANTERING
MÖTESHANTERING
m. fl.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen – Förskolans och skolans verksamhetsmodell och verksamhetssystem