Mål mm

SMARTA mål

I läroplanen finns det en mängd olika övergripande mål – men lagen säger att de ska vara lokalt anpassade och specifika. Bra lokala mål är helt avgörande för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Ett mål som är för allmänt, för orealistiskt eller inte mätbart, är inget bra mål – eller snarare inget mål alls. Det är ofta istället en aktivitet. Vi hjälper er med ”hantverket” att skapa sk. SMARTA mål, som uppfyller alla de kriterier som krävs för att skapa grundstommen i ditt kvalitetsarbete.

Årshjul

Ett mycket bra sätt att få struktur i det dagliga pedagogiska arbetet, månad-för-månad, är att skapa sk. ”årshjul”, som svarar på frågorna: När i tiden gör jag vad? Vad kommer först och vad kommer senare om jag inte hinner med? Vi hjälper till att få ordning på arbetssätt, aktiviteter och rutiner samt ger er förutsättningar för ett samspel mellan ”huvudmannahjulet”, ”skolhjulet”, ”klassrumshjulet” och ”elevhjulet”.

LEAN

En konkret metod för att ta bort tids- och energitjuvar och flytta fokus till det pedagogiskt arbetet samt skapa bra rutiner och kommunikation. LEAN är världens mest spridda ledarskaps- och verksamhetsfilosofi. LEAN ingår i vår modell och handlar bl a om att omvandla övergripande lagar och styrdokument till praktiskt vardagsarbete med problemlösning, effektiva möten, små förbättringar, ökat “medarbetarskap” och mindre stress.

Hör av dig idag så berättar vi mer tel. 018-32 45 50 eller e-post info@skoldialogen.se
Experthjälp och utbildning på plats eller på distans anpassade efter era behov.

Se PDF-dokument nedan
Skoldialogen – Skolans Verksamhetsmodell-PDF
Skoldialogen – Utbildning LEAN i förskolan och skolan-PDF

Se även “UTBILDNING”.

smarta